Projekty


Dovedeme Vás k úspěšné realizaci projektu. Jsme Vaším odborným partnerem pro tvorbu konceptu, dispoziční studie a celkové podpory během výstavby hotelu.

Provedeme vás fází přípravy výstavby před otevřením hotelu a zajistíme materiální i personální připravenost pro jeho úspěšné otevření a etablování se na trhu.


Zahájení spolupráce předchází Smlouva o odborné podpoře během výstavby hotelového projektu, na základě které zajistíme:

  • Studii proveditelnosti
  • Marketingový plán a PR aktivity pro fázi před otevřením hotelu
  • Komunikaci s developerem v průběhu výstavby, účast na kontrolních dnech
  • Optimální výběr nejvhodnějších dodavatelů hotelového vybavení a softwarů, realizace výběrových řízení
  • Optimální provozní koncept dle typu hotelu – stravování, wellness, lázeňský léčebný provoz, dětský a rodinný koncept, loajality program, „signature“ produkty
  • Pre-opening Budget – plán nákladů před otevřením
  • Detailní střediskový plán tržeb, mzdových a provozních nákladů po otevření a pro první rok provozu


V současné době pracujeme na několika zajímavých hotelových projektech, mimo jiné na fázi II. Aqua Hotelu - Spiral Tower v lokalitě Praha - východ.

 

 

 

Spiral Tower

alt   alt   alt   alt   alt