Proběhlé
Čtěte více
Stávající
Čtěte více
Provedeme vás fází přípravy výstavby před otevřením hotelu a zajistíme materiální i personální
připravenost pro jeho úspěšné otevření a etablování se na trhu.

Zahájení spolupráce předchází Smlouva o odborné podpoře během výstavby
hotelového projektu, na základě které zajistíme:


Studii proveditelnosti
Studii proveditelnosti
Marketingový plán
Marketingový plán a PR aktivity pro fázi před otevřením hotelu
Komunikaci s developerem
Komunikaci s developerem v průběhu výstavby, účast na kontrolních dnech
Optimální výběr
Optimální výběr nejvhodnějších dodavatelů hotelového vybavení a softwarů, realizace výběrových řízení
Optimální provozní koncept
Optimální provozní koncept dle typu hotelu – stravování, wellness, lázeňský léčebný provoz, dětský a rodinný koncept, loajality program, „signature“ produkty
Pre-opening Budget
Pre-opening Budget – plán nákladů před otevřením
Detailní střediskový plán tržeb
Detailní střediskový plán tržeb, mzdových a provozních nákladů po otevření a pro první rok provozu